Vyslovuj® pro profesionální i osobní využití

Logopedie online

Vyslovuj® je založeno na principu supervizované substituce logopeda pro domácí cvičení.

Cvičení bez logopeda

Rodiče mohou Vyslovuj® využívat i pro rozšiřování slovní zásoby a celkový rozvoj, které nevyžaduje diagnostiku logopeda.

Logoped

Kam nemůže logoped, nasadí svojí AI asistentku. Vyslovuj® motivuje nejen děti, ale i rodiče, aby mezi jednotlivými návštěvami skutečně cvičili.

Získáte zaroveň i analytická nástroj, díky kterému jste neustále v obraze o stavu vašeho klienta.

Plná Kontrola
PlnáKontrola

nastavení, správa, analýzy, reporty, notifikace

Plánování
 Plánování

návštev, sdílení cvičebních materiálů, poznámky, kontakty

Získejte členství

Rodič

Vyslovuj® můžete využívat i bez logopeda.

Rozšiřte dětem slovní zásobu a umožněte jim se celkově rozvíjet za pomoci umělé inteligence.

Získejte členství

Nastavení a správu logopedických cvičebních plánů dle potřeb vašeho dítěte může provádět pouze logoped, lékař, učitel nebo vyškolený sociální pracovník. Zeptejte se ho, zda již Vyslovuj® používá. V případě, že logopeda nemáte, neváhejte nás kontaktovat. Vyslovuj® zprostředkovává služby individuální vstupní prohlídky za účelem nastavení cvičebních plánů a průběžného hodnocení zlepšení vašeho dítěte s našimi smluvními logopedy.

Učitel

Zajišťujeme služby supervize našimi smluvními logopedy.

Vyslovuj® díky tomu můžete využívat i jako učitel nebo sociální pracovník.

Plná Kontrola
PlnáKontrola

nastavení, správa, analýzy, reporty, notifikace

Skupinová logopedie
Skupinová Cvičení

Vyslovuj® využívájí školy, školky, předškolní kluby a také dětské domovy. Společně jsme vytvořili kolektivní cvičení.

Získejte členství

Lékař

Nejen děti, ale i dospělí.

Vyslovuj® pomáhá pacientům s afázií, autismem, po mozkové příhodě, s demencí, Alzheimerovou chorobou i neslyšícím.

Plná Kontrola
PlnáKontrola

nastavení, správa, analýzy, reporty, notifikace

Logopedie na míru
VlastníObsah

Vyslovuj® využívají neurologická, Alzheimer a autistická centra. Společně jsme zavedli možnost tvorby vlastního obsahu.

Získejte členství