Začínáme s Vyslovuj®

Co je Vyslovuj®

Vyslovuj® je unikátní umělá inteligence pro domácí cvičení výslovnosti a celkového rozvoje formou interaktivní hry, díky které se děti učí správně mluvit.
Zároveň poskytuje logopedům cenné informace o jejich zlepšení.

Proč Vyslovuj®?

Vyslovuj® se především zaměřuje na procvičování správné výslovnosti hlásek u dětí předškolního věku.

Proměnili jsme proto rodiči nenáviděný tablet nebo mobilní zařízení, na kterém hrají hry nebo sledují povětšinou dabované zahraniční animované pohádky (u kterých už tak animací zjednodušené pohyby úst neodpovídají vyřčeným slovům) a je od nich vyžadováno zapojení jednoho až dvou smyslů (zrak a sluch) na zařízení, které vyžaduje také zapojení mluvy.

Vyslovuj® je kamarádem/kamarádkou, se kterou si mohou děti povídat a prostřednictvím papouška Apiho čelit různým hrám a výzvám z nichž nejdůležitější je "zopakuj, co slyšíš".

To vše mohou děti dělat kdykoliv a kdekoliv, v klidu, nejen během návštěv u logopeda.

Ukázku průběhu hry krok za krokem naleznete v Apiho průvodci hrou.

Vyslovuj® nenahrazuje logopedickou péči

Vyslovuj® cvičí. Neučí. Vyslovuj® dítě neopravuje. Informace z cvičení Vyslovuj® (kdy, kde, jak a další) logoped využije k vyhodnocení dalšího postupu.

Nastavení Vyslovuj®

Výuka hlásek má svá striktní pravidla posloupnosti a je ovlivněna mnoha dalšími faktory. Využívání Vyslovuj® pro logopedické účely je proto podmíněno úvodním nastavením a následným dohledem logopeda. V režimu rozšiřování slovní zásoby může Vyslovuj® využívat i přímo rodič bez dohledu logopeda.

Lekce

Ve Vyslovuj® je k dispozici přes 2000 lekcí, které mohou klienti procvičovat. Lekce slouží jako označení pro slova. Terapeut může každému svému klientovi individuálně zpřístupnit konkrétní soubor slov na danou hlásku, nebo ze souboru vybrat jednotlivá slova k procvičování.

Počet lekcí kontinuálně rozšiřujeme v průměru o 20 lekcí týdně.

Adaptivní vedení

Vyslovuj® automaticky vybírá nejvhodnější následující lekci za pomoci analýzy dosažených výsledků a mnoha dalších informací.

Adaptivní hodnocení

Pokud klient správně vysloví slovo, následující bude mít vyšší obtížnost a obráceně. Naši snahou je klienta motivovat pokračovat ve cvičení.

Výuková videa

Ke každé hlásce jsou videa pro rodiče, kde je vysvětleno, co je potřeba pro správné vyvození dané hlásky, jaké jsou časté chyby a na co dát pozor, možnosti oromotorických cvičení k hlásce, a některé metody vyvození hlásky.

Cvičební listy

Ke každé hlásce jsou vytvořeny cvičební listy s obrázky a krátkými příběhy. Obrázek mohou klienti popisovat nebo vyhledávat na obrázku dle zadání logopeda. K obrázkům patří krátký příběh, který mohou starší klienti číst a mladší poslouchat. Ke každému příběhu jsou napsané otázky k procvičení sluchové paměti, dějové posloupnosti, apod. Cvičební listy jsou ke stažení v aplikaci a také jsou rozesílány v tištěné podobě logopedům do ambulance.

Plná kontrola (správa, analýzy, reporty)

Terapeut určuje každému klientovi individuálně, které soubory slov nebo jaká konkrétní slova bude procvičovat. Terapeutovi je k dispozici přehled, který zobrazuje jak často a dlouho klient procvičoval, které lekce - soubory slov se mu daří či naopak, a u kterých slov je znatelné zlepšení nebo zhoršení.

Vysvědčení

Vysvědčení slouží pro rodiče jako zpětná vazba, zda měli možnost s dítětem procvičovat a jak se dítěti daří správná výslovnost slov s danými hláskami. Zobrazují se aktuálně otevřené a procvičované soubory slov.

Rozvoj kognitivních funkcí

Aplikace v kombinaci s cvičebními listy pomáhá rozvíjet řečové schopnosti, sluchové vnímání, zrakové vnímání, paměť a pozornost, předmatematické představy a vyjadřovací schopnosti.

Motivace

Klienti získávají za správně zopakovaná slova nebo četnost cvičení odměny a smajlíky, které se zobrazují u daného účtu klienta v aplikaci. Obrázky se liší podle velikosti, čím jsou větší, tím více jich klient získal.

Samolepky

Pro klienty jsou připraveny různé cvičící výzvy, za které mohou dostat samolepku jak v aplikaci v záložce samolepky, tak i následně v ambulanci logopeda, který je má k dispozici v tištěné podobě. Tím se snažíme motivovat klienta, aby se na další návštěvu těšil. Příklad výzvy: Procvičuj 5 dní za sebou po dobu 5 minut.

Originální ilustrace

Klienta provází skrze Vyslovuj® papoušek jménem Api.

Dostupnost

Pro zajištění co nejsnadnější dostupnosti, Vyslovuj® můžete používat přímo ve Vašem prohlížeči, ať už na počítači, tabletu nebo mobilním zařízení a nevyžaduje stažení a instalaci dedikované aplikace.

Poskytovatel

Vyslovuj® vytvořil a provozuje česká technologická společnost I am Ema zaměřující se na využití umělé inteligence a strojového učení v oblastech vzdělávání, zdravotnictví a dalších společensky prospěšných oborech.

Účelem I am Ema je poskytovat zákazníkům informace, díky kterým mohou učinit lepší rozhodnutí. Hlavním produktem této společnosti je aplikace EMA - Enterprise Meeting Assistant - suplující nezaujatou asistentku, která zaznamenává vše co vidíte a slyšíte na Vašich schůzkách, včetně hlasových a obličejových emocí.

Vyslovuj® využívá veškeré funkce EMA a transformuje je v online hru, díky které se děti učí mluvit.